Hóa chất ngành xi mạ

Axit cromic - CrO3

MS:

Giá: Liên hệ

Kẽm Clorua ZnCl2

MS:

Giá: Liên hệ

Đồng Sunfat CuSO4

MS:

Giá: Liên hệ

Axit Flohydric HF

MS:

Giá: Liên hệ

Axit Phosphoric H3PO4

MS:

Giá: Liên hệ

Axit Nitric HNO3

MS:

Giá: Liên hệ

Thong ke
HOTLINE : 094.294.5885